Top 5 meest voorkomende huishoudelijke loodgieters noodgevallen
Top 5 meest voorkomende huishoudelijke loodgieters noodgevallen

Verstopte afvoeren, beschadigde leidingen en gaslekken zijn de meest voorkomende noodsituaties waarvoor mensen een beroep doen op hun loodgieter. De ironie is dat dergelijke noodsituaties vanaf het begin door ons kunnen worden voorkomen. Inderdaad, spoed loodgieters melden dat nalatigheid in loodgieterswerk de nummer één oorzaak is van hardnekkige verstoppingen in afvoeren en defecte leidingen. Verrassend genoeg geeft dit aan dat we meer waarde hechten aan onze auto's dan aan ons huis. Waarom? Simpelweg omdat we onze auto's één keer per jaar een onderhoudsbeurt geven, terwijl we hetzelfde niet doen voor onze sanitaire systemen totdat we geconfronteerd worden met een noodsituatie en het dan te laat is om de schade aan ons huis ongedaan te maken.

 

In het algemeen zal preventief onderhoud aan het sanitair in uw huis, om de zoveel tijd, er niet alleen voor zorgen dat sanitair, afvoeren en leidingen in goede conditie blijven voor een lange tijd, maar het zal u ook in staat stellen om vroegtijdige problemen op te sporen en ze te laten repareren voordat ze escaleren tot kostbare noodsituaties in het sanitair. Wanneer u met een noodsituatie te maken krijgt, kunt u stappen ondernemen om de schade tot een minimum te beperken en zo de kosten van uw loodgieterij te beperken.

 

Volg de top 5 van veel voorkomende loodgietersproblemen en hun reparatie:

1 - Gebarsten leidingen: Totdat de loodgieter ter plaatse is, moet u er in de eerste plaats voor zorgen dat er geen water meer uit het gat stroomt. Zoek de hoofdafsluiter van uw huis en sluit deze. Door de afsluitkraan dicht te draaien sluit u de watertoevoer naar de armaturen af en stopt u de overstroming. Zet vervolgens de koudwaterkranen aan om de leidingen snel te laten leeglopen van ingesloten water en stoom. Schakel na de schadebeperking uw loodgieter in om het gesprongen deel van de leiding te repareren of te vervangen.

2 - Bevroren leidingen: Wanneer water in leidingen bevriest zetten ze uit en kan de leiding zelfs barsten. Sluit de hoofdafsluiter. Als de leiding nog niet gespleten is, ontdooi hem dan met heetwaterkruiken vanaf het uiteinde van de leiding dat zich het dichtst bij de kraan bevindt. Ontdooien moet voorzichtig gebeuren, nooit met open vuur, om thermische uitzetting van het water te voorkomen die ook de leiding kan doen barsten. Zorg er bij wijze van preventief onderhoud voor dat uw leidingen goed geïsoleerd zijn tegen de koude maanden.

3 - Lekkende sanitair: Sluit de afsluitkraan enkel naar de lekkende armatuur. Controleer de sifon van de armatuur op vuil, haar, zeepresten en etensresten die de opening kunnen verstoppen en het overlopen van de armatuur kunnen veroorzaken. Neem contact op met uw spoed loodgieter voor een effectieve reparatie van het sanitair.

4 - Verstopte afvoeren en toiletten: Probeer de verstopping op te heffen met behulp van een ontstopper of een loodgieterstang. Als dergelijke loodgietersgereedschappen er niet in slagen de verstopping te verhelpen, schakel dan uw loodgieter in.

5- Gaslekken: Als u gas ruikt, evacueer dan het gebouw. Gaslekken lenen zich niet voor D.I.Y reparatie vanwege hun dodelijke aard in de verkeerde handen. Eenmaal buiten het huis belt u uw noodloodgieter of gasbedrijf. U kunt en onder professionele begeleiding proberen de gasmeter uit te zetten bij de regelklep.

 

Shares